top of page

MEMBERS EU4YOU

Public·84 members

KONTNI PLAN.pdf


Click Here > https://blltly.com/2trKEH

Ključne besede: računovodstvo, vodstveno računovodstvo, knjigovodstvo, finančno upravljanje, javno podjetje, javni zavodi, prestrukturiranje, značilnosti, družba z omejeno odgovornostjo, skladi, fond, poslovne knjige, ekonomske kategorije, gospodarske družbe, primeri, case study, finančna poročila, računovodski izkazi, bilance stanja, bilance uspeha, finančna analiza, kontni plan, pravilniki, proračuni, računovodske informacije, finančni instrumenti, pravna oseba, finančno poslovanje, delovanje, prenosni sistObjavljeno v DKUM: 28.05.2012; Ogledov: 1634; Prenosov: 67 Celotno besedilo (595,74 KB) 1e1e36bf2d


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page